Datuak babesteko ordezkaria

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko araudian ezarritakoa betez, erreferentzia berezia eginez Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduari, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkoa (DBEO), eta Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoari (PDGL), EKINTZA Fundazioak jakinarazi du Datuak Babesteko Ordezkari bat izendatu duela, eta interesdun guztien eskura jarri dituela bere datuak:

Erakundea: DPO BIDE, S.L.
Helbidea: Azkoitia plaza, 5, 2.D – 20011 Donostia (Gipuzkoa)
Telefonoa: +34 943453588
Posta elektronikoa: ekintza@dpobide.com