0 Comment

2006-2016

Inguru soziolinguistikoaren garapen naturala eta egindako analisiak, gure esperientziaren emaitza, eramaten gaitu 2006-07 ikasturtetik aurrera eta era aurreratuan, “E” eredua deitutako planteamendu linguistiko berri bat ezartzera eta bere ezarpena 2016an maila guztietan bukatu da. Egun ikasgai gehienak euskaraz irakasten dira, batzuk gaztelaniaz eta, goi-mailatan, ikasgai edota gai batzuk ingelesez.0 Comment

2006-2016

La natural evolución del entorno sociolingüístico y el análisis realizado, fruto de nuestra experiencia, nos decide a implantar, a partir del curso 2006-07 y de forma progresiva, un nuevo planteamiento lingüístico que denominamos modelo “E” y que ha finalizado su implantación en todos los niveles en 2016. Actualmente la mayor parte de materias se imparten en Euskara, algunas en castellano, y, en cursos superiores, algunas materias y/o temas se imparten en Inglés.