Tutoretza

Irakasle-tutorearen lana hemen deskribatzen dena baino askoz zabalagoa da; bere tutoretzen heziketaren arduradun zuzena denez, ikasleen jarduera guztiak antolatzen ditu, horien artean ikasleak zaintzea eta eskola-orduetatik kanpo haien gurasoekin hitz egitea. Atal honetan, beraz, Etikari eskainiriko denboraren alderdi tutorialaz arituko gara.

Berezko izaera, balore egokiak eta autonomia gero eta handiagoa duten ikasle kritikoak (hitzaren esanahi positiboan) hezi nahi baditugu, hori lortzeko baliabideak eman beharko dizkiegu. Etikako klaseen barruan, tutoretzak taldeko pertsonen arteko harremanak aztertu eta dagokionean hobetuko ditu; taldearen jardueretan sortu diren arazoak aztertu eta konponduko ditu, eta azal daitezkeen kexei erantzungo die, ikasleak “eskolako klima” hobetzeko prozesuan sartuz.

Orientazio departamentua

EKINTZA Ikastolan garrantzi handia ematen diogu ikasleen garapen prozesuari. Horretarako Orientazio Departamentua 4 pertsonaz osatuta dago: 2 Psikologo eta 2 Pedagogo Terapeutiko. Gure lana, ikasleen aniztasunari eta garapen akademiko zein pertsonalari erantzutea da, beti ere hezkuntza ikuspegia gure abiapuntua izanda.
Pedagogia Terapeutikoko (PT) irakasleen esku-hartzea, premia bereziak dituzten ikasleei arreta zuzena eskaintzean datza. Hezkuntza legeak dion bezala, ikasle guztien inklusioa bermatzea izango da gure helburua. Horregatik, ikasleen beharren arabera PTak talde handian edota talde txikietan banatuko ditu bere laguntza-indartze saioak.

-Haurren behaketa sistematizatua.
-Garapen protokoloak.
-Irakasleentzako aholkularitza.
-Gurasoentzako aholkularitza.

-Gelako behaketa ekintza akademikoetan.
-Froga orokorrak.
-Banakako test diagnostikoak.
-Soziogramak.
-Ikasleen arreta zuzena hainbat egoeretan.
-Irakasleentzako aholkularitza.
-Gurasoentzako aholkularitza.

-Froga orokorrak.
-Banakako test diagnostikoak.
-Soziogramak.
-Ikasleen arreta zuzena hainbat egoeren aurrean.
-Irakasleentzako aholkularitza.
-Gurasoentzako aholkularitza.
-Orientabide lanak.

– Ikasleen arreta zuzena hainbat egoeren aurrean.
– Banakako test diagnostikoak.
– Irakasleentzako aholkularitza.
– Gurasoentzako aholkularitza.
– Orientabide lanak.