Batera Lehen Hezkuntzan: ikasgelak elkartzearen arrakasta lan kooperatiboaren bitartez hezkuntza-esperientzia aberasgarria lortzeko

Eskolaratzearen etapa gainditu ostean, eta haurrak beren aprendizaiaren protagonista izateko oinarriak behin finkatuta, Lehen Hezkuntzan murgiltzen dira. 6 eta 12 urte bitartean garatzen den etapa honetan ikasleek oinarrizko jakintza anitzak lantzen dituzte; besteak beste, komunikazio gaitasuna, ekimena edota sormena, ikastolako eguneroko jardunean lantzen ditugun trebeziak.

Bitarte honetan haurraren garapen pertsonala, soziala eta kognitiboa era integral eta orekatuan sustraitu dadin ahalegintzen gara EKINTZA Ikastolan, eta helburu horri jarraituz, ikaslearen konpetentzia desberdinak lantzeko proposamen ugari bizi eta esperimentatzeko aukera anitzak lantzen ditugu. Ikasleak oinarrizko ezaguerak eta tresnak lortzen ditu oraineko zein etorkizuneko bizitzarako funtsezkoak diren baliabideak bereganatuz.

Horrek ezinbestean gure hezkuntza-proiektua aberasteko eta eguneratzeko metodologiak eta estrategiak ezartzera garamatza etengabe gure ikasgeletan, betiere etorkizuneko erronkei aurre egiteko gai diren eta trebeak diren pertsonak trebatzeko eta etengabe aldatzen ari den gizarte batean erabateko bizitzaz gozatzeko helburuarekin.

Horretarako, funtzionamendu-eredu berriak eraiki behar izan ditugu, ikasle bakoitzari bere gaitasunei erantzungo dien eta eskola-ibilbide arrakastatsua garatzeko hainbat aukera eskainiko dizkion ikaskuntza-esperientzia bat eskaintzeko. Eta horren isla handia da ikastolan Lehen Hezkuntzako ziklo honetan eskaintzen dugun eredua.

Nola islatzen dugun egunerokoan?

Batzarrarekin hasten dugu eguna gelan, ikasle-irakasleek agurtzeko eta ongietorria egiteko baliatzen duten tartea, eguna eta zereginak egituratzeko, bizipenak partekatzeko edo talde-bizikidetzako ohiturak lantzeko balio duena. Halaber, Itxiera esaten diogunarekin amaitzen da eguna, egunean zehar gertatutakoaz hausnartzeko, bai ikasi denaz, bai haur bakoitzak bizi izan duenaz. “Ikasten ikastea” eta “elkarrekin bizitzen ikastea” da ikuspegia.

 

Lan-eremuak uztartzea

Egunean zehar hainbat lan-eremu uztartzen ditugu ikasleak eta irakasleak elkartzeko edo espazioak erabiltzeko modu desberdinekin. Zentzu horretan, azpimarratzekoa da, Batera izenez ezagutzen dugun egitura. Batera-Mate eta Batera-Euskaran Matematika eta Euskara lantzen ditugu, ikastolan ardatz ditugun ikasgaiak, antolaketa berezi batekin. Antolakuntzaren oinarria ikasturtea da, eta kooperatiba-egitura lantzen da. Hots, ikasturteko bi gelak elkartzen ditugu eta haurrek talde desberdinetan lan egiten dute, hiru andereinok lagunduta. Proiektu-denboran ere lan desberdina egiten da. Kasu honetan, Natur edo Gizarte Zientziekin lotutako gaietatik abiatzen gara, eta adimen anitzei lotutako diziplinartekotasun-irizpideen arabera diseinatzen da jarduera-programa. Ikasturtea talde kooperatiboetan antolatzen da, bi irakasleren gidaritzapean.

Proposamen berritzaile honek onurak dakarzkio ikaslegoari, izan ere, irakasleak ikasle bakoitzaren garapenerako gidari gisa jarduten baitu orain, haien autonomia eta deskubritzeko gaitasuna sustatuz. Gainera, lan-testuinguru berri horrek ikasleen protagonismo handiagoa, elkarreragin handiagoa eta haien ikaskuntza-prozesuari buruzko kontzientzia handiagoa sustatzen du. Eguneroko dinamikak norberaren ikaskuntzari buruzko jarrera aktiboagoak eta arduratsuagoak garatzea errazten du, ikasleak bere talentuez eta zailtasunez kontzienteago bihurtzen ditu, eta zailtasunei aurre egiteko norberaren ekimena, hausnarketa, komunikazioa edo estrategien garapena bultzatzen ditu.

 

Espazio fisikoaren eraldaketa

Eta ez hori bakarrik, dinamika horiek aplikatzeak ikastolako espazio fisikoaren eraldaketa ere ekarri du. Jakin badakigu espazioak ere hezten duela, hirugarren hezitzailea da eta frogatuta dago eragin zuzena duela pertsonen arteko dinamiketan eta pertsonen jarreran. Hori horrela, nahitaezkoa da aldaketa metodologikoari lan-espazioari buruzko ikuspegi berri batekin laguntzea. EKINTZA Ikastolan, hainbat lantalde antolatzea erraztuko duten espazio zabalak eta balioaniztunak prestatu dira, bai eta eredua oinarritzen duten lan motak gauzatzea ere. Horregatik, ikasgelako espazioak berregituratu ditugu, arlo eta lan-dinamika bakoitzaren ezaugarri espezifikoetara erraz egokitzeko moduan.

Eredu honen bitartez, EKINTZA Ikastolako haur bakoitzaren eskola-esperientzia hobetzea eta aberastea lortzen dugu, ikasketa-prozesuan ikasleen aniztasuna gehiago eta hobeto integratuz. Haien motibazioa, arreta, jakin-mina eta erantzukizuna azpimarratzen baditugu, ezagutza esanguratsuak eraikitzeko aukerak biderkatzen ditugula baitakigu.